Predplatné časopisov na rok 2017

Už dvadsiaty piaty rok spoločnosť MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., zabezpečuje pre vás predplatiteľský servis. Za ten čas sme získali kvalitné know-how, vybudovali systém s moderným technickým zázemím a vlastnou dopravou periodík i zo zahraničia. Pripravujeme pre vás i časopisy v digitálnej verzii. Čitateľom na Slovensku sme za tie roky priniesli celý rad nových titulov, ktoré si obľúbili. Získali sme dôveru desiatok vydavateľských domov, uspokojili požiadavky niekoľko stotisíc predplatiteľov. V ponuke predplatného na rok 2018 sme pre vás pripravili viac ako 240 titulov českých a slovenských periodík zo všetkých oblastí a žánrov. Nájdete u nás časopisy odborné, časopisy pre deti a mládež, lifestylové časopisy, časopisy z oblasti informačných technológií, filmu, fotografie, hudby, military, letectva, automobilizmu, športu, zdravia, módy, ručných prác, kulinárstva, poľovníctva, rybárstva, chovateľstva, turistiky, cestovateľstva, fantasy, krížovkárstva a hádankárstva a mnohých ďalších. Preto neváhajte a
ekonom_1650EKONOM Týždenník Prestížny nezávislý týždenník, ktorý poskytuje objektívne a neskreslené informácie pre rozhodovanie podnikateľov, manažérov, investorov a zástupcov verejnej správy. EKONOM predstavuje výnimočné podnikateľské osobnosti, novinky manažérskej praxe a finančné nástroje pre osobný i podnikový život. Ponúka profesionálny poradenský servis, odborné diskusie a exkluzívne rozhovory. EKONOM je najčítanejší a inzertne najvýkonnejší týždenník svojej kategórie v Českej republike. viac moderni_rizeni_1612Moderní řízení Mesačník Moderní řízení je odborný mesačník o nových trendoch v riadení – manažérsky digest. Prináša zahraničné i domáce know-how z oblasti organizácie a riadenia, manažérskych zručností a riadenie ľudských zdrojov, analýzy a výsledky výskumov, prípadové štúdie a skúsenosti z riadenia firiem. Súčasťou servisu je voľný prístup ku špecializovaným informáciám na informačnom portáli pre top management ManagerWeb.cz s elektronickým archívom časopisu a štrnásťdenné newslettery HR Management a Finanční Management s aktuálnymi informáciami z oboru. viac pravni_radce_1612Právní rádce Mesačník Odborný mesačník s právnymi informáciami pre management a podnikanie. Sústreďuje sa na obchodné, pracovné a finančné obory práva. Prináša nové právne úpravy, výklady a analýzy, praktické príklady a aplikácie; súčasťou sú servisné informace vo forme vzorov zmlúv a právnych podaní. Súčasťou servisu je voľný prístup ku špecializovaným informáciám na informačnom portáli pre top management ManagerWeb.cz s elektronickým archívom časopisu a štrnásťdenné newslettery HR Management a Finanční Management s aktuálnymi informáciami z oboru. viac business_spotlight_1606Business Spotlight Dvojmesačník Dvojmesačník obsahuje témy z medzinárodného biznisu, managementu, interkultúrnej komunikácie, business skills, networkingu, kariéry. Poskytuje jazykové vybavenie pre kľúčové komunikatívne zručnosti. Súčasťou časopisu je učiteľský leaflet Business English in the classroom a interaktívna webová stránka www.business-spotlight.cz viac marketing_media_1651Marketing & Media Týždenník Každý pondelok prináša nielen aktuálne informácie o dianí v obore, ale i podrobné a analytické články zo sveta marketingu, reklamy a médií. To všetko je doplnené o dáta a komentáre. viac bankovnictvi_1612Bankovnictví Mesačník Odborný mesačník pre profesionálne financie. Obsahuje analýzy kapitálových a finančných trhov, informácie o trendoch v bankovom sektore a jeho managemente, nových produktoch a technologiách. Súčasťou je okrem špecializovaného webu s elektronickým archívom časopisu tiež ročenka TOP finance s prehľadom českého finančního trhu, ďalej katalógy FPguide s prehľadom investičných, poistných, úverových a splátkových produktov, a týždenný spravodajský newsletter s aktuálnym spravodajstvom z finančných a kapitálových trhov. viac logistika_1612Logistika Mesačník Odborný mesačník prináša ucelený prehľad o stave, novinkách a trendoch v oblastiach dopravy, skladovania, manipulácie s materiálmi, distribúcie a využitia informačných technológií doma i v zahraničí. Časopis je partnerom České logistické asociace a spolupracuje s radom autorít z vysokých škôl i z praxe. Súčasťou je špecializovaný web a elektronický archív časopisu. viac stavitel_1611Stavitel Mesačník Odborný mesačník pre profesionálov veľkého i malého stavebníctva. Informuje o nových trendoch v stavebníctveí, materiáloch, mechanizácii, software, konštrukciách a technológiách, zverejňuje ukážky zaujímavých stavieb. Obsahuje tiež právne predpisy, normy, cenové analýzy a porovnania stavebného trhu. Nové rubriky: technické zariadenia budov a právna poradňa. Súčasťou predplatiteľského servisu časopisu je elektronický newsletter a prístup ku špecializovaným informáciám a elektronickému archívu na webových stránkach www.stavitel.ihned.cz. viac technik_1611Technik Mesačník Technik prináša informácie o súčasných domácich i svetových trendoch v jednotlivých oboroch, a to s dôrazom na výrobu a prax. Informuje o posledných vedecko-technických trendoch, informačných technologiách, priemyslovom software, automatizácii, nových materiáloch, laserových technológiách a ich aplikácii do klasických oborov, ako sú obrábanie, povrchové úpravy, zváranie a iné. Súčasťou predplatiteľského servisu časopisu je elektronický newsletter a prístup ku špecializovaným informáciám a elektronickému archívu na webových stránkach Technik.iHNed.cz. viac odpady_1611Odpady Mesačník Odborný mesačník pre nakladanie s odpadmi, recyklačné technológie a ochranu životného prostredia. Informuje o situácii v odpadovom hospodárstve a subjektoch, ktoré v ňom pôsobia, o nových trendoch, technológiách a technických systémoch v ČR i v zahraničí. Prináša rozbory a komentáre k legislatíve, diskusie a skúsenosti z praxe. Pokrýva i súvisiace oblasti, ako sú manažérske environmentálne systémy, IPPC alebo informačné technológie. Súčasťou je okrem špecializovaného webu s elektronickým archívom časopisu tiež štrnásťdňový spravodajský newsletter s aktuálnym spravodajstvom z oblasti odpadov a životného prostredia. viac