Predplatné časopisov na rok 2017

Už dvadsiaty piaty rok spoločnosť MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., zabezpečuje pre vás predplatiteľský servis. Za ten čas sme získali kvalitné know-how, vybudovali systém s moderným technickým zázemím a vlastnou dopravou periodík i zo zahraničia. Pripravujeme pre vás i časopisy v digitálnej verzii. Čitateľom na Slovensku sme za tie roky priniesli celý rad nových titulov, ktoré si obľúbili. Získali sme dôveru desiatok vydavateľských domov, uspokojili požiadavky niekoľko stotisíc predplatiteľov. V ponuke predplatného na rok 2018 sme pre vás pripravili viac ako 240 titulov českých a slovenských periodík zo všetkých oblastí a žánrov. Nájdete u nás časopisy odborné, časopisy pre deti a mládež, lifestylové časopisy, časopisy z oblasti informačných technológií, filmu, fotografie, hudby, military, letectva, automobilizmu, športu, zdravia, módy, ručných prác, kulinárstva, poľovníctva, rybárstva, chovateľstva, turistiky, cestovateľstva, fantasy, krížovkárstva a hádankárstva a mnohých ďalších. Preto neváhajte a
rybarstvi_1612Rybářství Mesačník Mesačník zameraný na športový rybolov, život okolo vody a životné prostredie. viac scientific_american_1607Scientific American Iná periodicita Časopis o aplikáciách najnovších vedeckých poznatkov v priemysle, medicíne, doprave, komunikačných technológiách a o dopadoch vedy a techniky na ekonomiku spoločnosti. Časopis predstavuje novinky z vedy a techniky tak, aby bol zaujímavý aj pre absolventov univerzít, ale prístupný už pokročilejším študentom stredných škôl. viac sdelovaci_technika_1612Sdělovací technika Mesačník Mesačník o spotrebnej elektronike, moderných komunikačných technológiách, elektronike a multimédiách. viac slovenske_dotyky_1611Slovenské dotyky Mesačník Kultúrno-spoločenský mesačník o česko-slovenských vzťahoch, dianí v SR a ČR, je určený Slovákom žijúcim v ČR. viac socialni_sluzby_1612Sociální služby Mesačník Tento odborný mesačník je najrozšírenejším periodikom v oblasti sociálnych služieb v Českej republike. Je určený všetkým, ktorí pracujú v sociálnych službách alebo sa o ne zaujímajú. Je distribuovaný odberateľom z radov zriaďovateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, miest, obcí, krajov a univerzít v Českej republike a na Slovensku. viac sociologicky_casopis_1604Sociologický časopis Dvojmesačník Odborový impaktovaný dvojmesačník vychádzajúci v českom a anglickom jazyku, prinášajúci najnovšie poznatky z odboru sociológie, sociologickej teórie a metodológie, výsledky a interpretácie sociologických výskumov. viac stereo_video_1701Stereo & video Mesačník Najväčší spotrebiteľský mesačník sa stal „tradičným“ radcom pri nákupe spotrebnej elektroniky a pomocníkom pri orientácii v dynamicky sa vyvíjajúcej oblasti audio-video technológií pre každodenné použitie. viac tatry_1701Tatry Dvojmesačník Dvojmesačník prináša informácie o ochrane a zaujímavostiach prírody, ekologickej výchove, z histórie objavovania Tatier, športu, turistiky, kultúry, z práce horskej služby a o všetkom, čo sa v Tatrách deje. viac technicky_tzdenik_1624Technický týdeník Dvojtýždenník Dvojtýždenník prináša aktuality a trendy z oblasti strojárstva, robotiky, elektroniky a rad ďalších technických zaujímavostí. viac telesna_vychova_1605Tělesná výchova a sport mládeže Dvojmesačník Tento dvojmesačník je v oblasti pohybových aktivít jediný univerzálny odborný časopis v Českej republike. Časopis je zdrojom informácií a tvorby názorov učiteľov, trénerov a cvičiteľov mládeže. Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej v Prahe, ktorá časopis vydáva, plní jeho prostredníctvom nezastupiteľnú úlohu v ďalšom vzdelávaní všetkých profesionálov v oblasti pohybových aktivít. viac ucetnictvi_1612Účetnictví Mesačník Je dnes mesačníkom, ktorý okrem obvyklých článkov teoretických, často písaných najväčšími autoritami českého účtovníctva, má aj veľké množstvo článkov praktických – a ako novinku aj niekoľko seriálov, rozširujúci obzor účtovníkov za „obvyklé hranice“. viac vytapeni_vetrani_instalace_1605Vytápění, větrání, instalace Iná periodicita Časopis je určený pracovníkom, zaoberajúcim sa zariadeniami techniky prostredia, prináša informácie projektantom, investorom, konštruktérom, energetikom v priemyselných závodoch, montážnym a inštalačným technikom, podnikateľom, výrobcom, prevádzkovým technikom, pracovníkom odborných aj vysokých škôl, orgánom štátnej správy. Vychádza 5 krát ročne a je určený aj tým, ktorí chcú byť informovaní o možnostiach, metódach a spôsoboch zlepšovania pohody svojho osobného i pracovného prostredia. viac zahradkar_1612Zahrádkář Mesačník Mesačník o kvetoch a okrasných drevinách, zelenine a ovocí, chorobách rastlín, rady a námety. Jeho súčasťou je stála príloha Zahrádkářka, píšuca na témy Floristika, Bylinky pro děti a maminky, Zdraví ze zahrádky, Pojďte vařit s námi, Pro šikovné ruce. viac
Strana 10 z 1012345678910