Predplatné časopisov na rok 2017

Už dvadsiaty piaty rok spoločnosť MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., zabezpečuje pre vás predplatiteľský servis. Za ten čas sme získali kvalitné know-how, vybudovali systém s moderným technickým zázemím a vlastnou dopravou periodík i zo zahraničia. Pripravujeme pre vás i časopisy v digitálnej verzii. Čitateľom na Slovensku sme za tie roky priniesli celý rad nových titulov, ktoré si obľúbili. Získali sme dôveru desiatok vydavateľských domov, uspokojili požiadavky niekoľko stotisíc predplatiteľov. V ponuke predplatného na rok 2018 sme pre vás pripravili viac ako 240 titulov českých a slovenských periodík zo všetkých oblastí a žánrov. Nájdete u nás časopisy odborné, časopisy pre deti a mládež, lifestylové časopisy, časopisy z oblasti informačných technológií, filmu, fotografie, hudby, military, letectva, automobilizmu, športu, zdravia, módy, ručných prác, kulinárstva, poľovníctva, rybárstva, chovateľstva, turistiky, cestovateľstva, fantasy, krížovkárstva a hádankárstva a mnohých ďalších. Preto neváhajte a
ekonom_1650EKONOM Týždenník Prestížny nezávislý týždenník, ktorý poskytuje objektívne a neskreslené informácie pre rozhodovanie podnikateľov, manažérov, investorov a zástupcov verejnej správy. EKONOM predstavuje výnimočné podnikateľské osobnosti, novinky manažérskej praxe a finančné nástroje pre osobný i podnikový život. Ponúka profesionálny poradenský servis, odborné diskusie a exkluzívne rozhovory. EKONOM je najčítanejší a inzertne najvýkonnejší týždenník svojej kategórie v Českej republike. viac pravni_radce_1612Právní rádce Mesačník Odborný mesačník s právnymi informáciami pre management a podnikanie. Sústreďuje sa na obchodné, pracovné a finančné obory práva. Prináša nové právne úpravy, výklady a analýzy, praktické príklady a aplikácie; súčasťou sú servisné informace vo forme vzorov zmlúv a právnych podaní. Súčasťou servisu je voľný prístup ku špecializovaným informáciám na informačnom portáli pre top management ManagerWeb.cz s elektronickým archívom časopisu a štrnásťdenné newslettery HR Management a Finanční Management s aktuálnymi informáciami z oboru. viac marketing_media_1651Marketing & Media Týždenník Každý pondelok prináša nielen aktuálne informácie o dianí v obore, ale i podrobné a analytické články zo sveta marketingu, reklamy a médií. To všetko je doplnené o dáta a komentáre. viac bankovnictvi_1612Bankovnictví Mesačník Odborný mesačník pre profesionálne financie. Obsahuje analýzy kapitálových a finančných trhov, informácie o trendoch v bankovom sektore a jeho managemente, nových produktoch a technologiách. Súčasťou je okrem špecializovaného webu s elektronickým archívom časopisu tiež ročenka TOP finance s prehľadom českého finančního trhu, ďalej katalógy FPguide s prehľadom investičných, poistných, úverových a splátkových produktov, a týždenný spravodajský newsletter s aktuálnym spravodajstvom z finančných a kapitálových trhov. viac cio_business_world_1606CIO Business World Dvojmesačník Dvojmesačník o nových technológiách a efektívnom riadení podnikovej informatiky. Prináša najnovšie ekonomické trendy a analýzy, praktické informácie z oblasti podnikového IT zo zameraním na obchodné a podnikateľské prínosy informačných technológií. Ponúka možné riešenia problémov spojených s podnikovým IT v období obmedzených rozpočtov. viac obchodnepravni_revue_1611Obchodněprávní revue Mesačník Mesačník zameraný na analýzy, ktoré postihujú vzájomné súvislosti obchodného zákonníku a zákonov upravujúcich oblasť finančných trhov a ďalšími súvisiacimi predpismi a príspevkami upozorňujúcimi na aplikačné problémy zo súdnej praxe. viac pravni_rozhledy_1622Právní rozhledy Dvojtýždenník Odborný právnický dvojtýždenník pre advokátov, sudcov a pracovníkov legislatívy ČR. viac soudni_rozhledy_1611Soudní rozhledy Mesačník Mesačník českej, zahraničnej a európskej judikatúry pre sudcov, advokátov. viac trestnepravni_revue_1611Trestněprávní revue Mesačník Mesačník venovaný trestnému právu v ČR. viac pravnik_1612Právník Mesačník Tento odborný mesačník je výrazne teoretický, čím sa odlišuje od zhruba 28 právnických časopisov, ktoré dnes na území bývalého Československa vychádzajú a z ktorých väčšina je zameraná veľmi prakticky (pre advokátov, sudcov, prokurátorov, notárov a pod). Právnik sa zameriava predovšetkým na hlbšiu teoretickú analýzu súčasného zákonodarstva a jeho hodnotenie a prináša odborne zdôvodnené námety k tvorbe práva a jeho rekodifikácii. Ďalej sa zaoberá otázkami teórie a filozofie práva, právnych dejín a teórie jednotlivých právnych odvetví. Značnú pozornosť venuje právu Európskej únie. viac ucetnictvi_1612Účetnictví Mesačník Je dnes mesačníkom, ktorý okrem obvyklých článkov teoretických, často písaných najväčšími autoritami českého účtovníctva, má aj veľké množstvo článkov praktických – a ako novinku aj niekoľko seriálov, rozširujúci obzor účtovníkov za „obvyklé hranice“. viac