Predplatné časopisov na rok 2017

Už dvadsiaty piaty rok spoločnosť MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., zabezpečuje pre vás predplatiteľský servis. Za ten čas sme získali kvalitné know-how, vybudovali systém s moderným technickým zázemím a vlastnou dopravou periodík i zo zahraničia. Pripravujeme pre vás i časopisy v digitálnej verzii. Čitateľom na Slovensku sme za tie roky priniesli celý rad nových titulov, ktoré si obľúbili. Získali sme dôveru desiatok vydavateľských domov, uspokojili požiadavky niekoľko stotisíc predplatiteľov. V ponuke predplatného na rok 2018 sme pre vás pripravili viac ako 240 titulov českých a slovenských periodík zo všetkých oblastí a žánrov. Nájdete u nás časopisy odborné, časopisy pre deti a mládež, lifestylové časopisy, časopisy z oblasti informačných technológií, filmu, fotografie, hudby, military, letectva, automobilizmu, športu, zdravia, módy, ručných prác, kulinárstva, poľovníctva, rybárstva, chovateľstva, turistiky, cestovateľstva, fantasy, krížovkárstva a hádankárstva a mnohých ďalších. Preto neváhajte a
the_student_1701The Student Dvojmesačník Časopis The Student je jediný časopis na Slovensku zameraný na študentov a mladých ľudí. Časopis má za cieľ informovať, vzdelávať a inšpirovať k aktívnemu životnému štýlu. Časopis obsahuje rozhovor zo známou osobnosťou, základy financií pre mladých, študentský manuál, študijne pobyty, ako sa obliekať, novinky zo sveta technológií či nové knihy. viac Novinka listy_socialni_prace_120Listy sociální práce Štvrťročník Koncem roku 2013 začala APSS ČR s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR jako hlavním partnerem a ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv a Společností sociálních pracovníků ČR vydávat informační a odborný časopis určený především sociálním pracovníkům – Listy sociální práce. Jeho cílem je prostřednictvím odborných článků, rozhovorů, příkladů dobré praxe a dalších textů přispět k identifikaci sociální práce, jejímu formování, rozvoji a zvyšování její prestiže, nahlédnout do všech oblastí, kde se sociální práce koná, vytvořit platformu pro výměnu zkušeností i názorů a poskytnout informační servis. Listy sociální práce tak překračují hranici sociálních služeb a věnují se sociální práci také ve zdravotnictví, justici, školství, sociálně-právní ochraně dětí, veřejné správě atd. Listy sociální práce nechtějí být vědeckým, resp. akademickým časopisem, ale časopisem pro každodenní praxi sociálních pracovníků a všech, kteří se sociální prací přicházejí do kontaktu. viac Novinka vcelar_1606Moderní Včelař Mesačník Moderní a jednoduché způsoby včelaření. Reportáže ze včelařských farem, informace o Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, zprávy o včelách a včelařích doma i v zahraničí. Návody na výrobu úlů a příslušenství. Využití včelích produktů pro lidské zdraví a krásu. Informace pro nejmladší včelaře. viac wine_and_degustation_1701Wine & Degustation Mesačník Prvý mesačník v Českej republike pre milovníkov vína, gurmánov a všetkých tých, ktorí vnímajú svet vína a gastronómiu ako tému, ktorá je mimoriadne zaujímavá a patrí k ich životnému štýlu. viac caravan_1604Caravan Štvrťročník Magazín o cestovaní, obytných automobiloch a prívesoch ponúkne testy najnovších modelov, novinky vo vybavení a príslušenstve pre kemping, rady a návody na údržbu, opravy aj vylepšenia karavanov. Pútavé reportáže z ciest prinášajú inšpiráciu, kam sa s karavanom vydať. Nechýbajú aktuálne informácie z českých i zahraničných výstav a veľtrhov. viac channel_world_1605CHANNEL WORLD Štvrťročník ChannelWorld je projekt mezinárodního vydavatelství IDG orientovaný na prodejce, dodavatele služeb a profesionály v prodejním kanálu ICT (informační a komunikační technologie) a CE (spotřební elektronika). Kromě České a Slovenské republiky vychází ve více než 15 zemích na 6 kontinentech světa. Součástí projektu je každoroční vyhlašování ChannelWorld Awards – anketa nejlepších distributorů a výrobců roku. viac topenarstvi_instalace_1607TOPENÁŘSTVÍ A INSTALACE Iná periodicita Časopis je zameraný na problematiku techniky prostredia, technických zariadení budov, ako je táto tematika podchytená na pražskom ČVUT na fakulte strojné a stavebné, Stavební fakultě VUT Brno, Fakultě stavební VŠB Ostrava a ďalších. Z celého spektra odbornej problematiky sa špecializuje predovšetkým na oblasť súvisiacej s vytváraním tepelnej pohody v objektoch, so získavaním, distribúciou a spotrebou tepla v objektoch, na oblasť zdravotne technických zariadení a vetranie. V časopise dostávajú priestor jednak informácie najvyššej odbornej úrovne, ktoré v časovo blízkom horizonte môžu ovplyvniť prax a ktoré vznikajú ako produkty najrôznejších vedeckých a výskumných projektov, tak aj informácie z praxe, ktoré dokumentujú problémy a najrôznejšie technické riešenia. Tomuto vzájomnému stretu vedy a výskumu na jednej strane a praxe na strane druhej je dávaný zásadný význam a z neho je odvodený aj režim práce. viac moderni_rizeni_1612Moderní řízení Mesačník Moderní řízení je odborný mesačník o nových trendoch v riadení – manažérsky digest. Prináša zahraničné i domáce know-how z oblasti organizácie a riadenia, manažérskych zručností a riadenie ľudských zdrojov, analýzy a výsledky výskumov, prípadové štúdie a skúsenosti z riadenia firiem. Súčasťou servisu je voľný prístup ku špecializovaným informáciám na informačnom portáli pre top management ManagerWeb.cz s elektronickým archívom časopisu a štrnásťdenné newslettery HR Management a Finanční Management s aktuálnymi informáciami z oboru. viac logistika_1612Logistika Mesačník Odborný mesačník prináša ucelený prehľad o stave, novinkách a trendoch v oblastiach dopravy, skladovania, manipulácie s materiálmi, distribúcie a využitia informačných technológií doma i v zahraničí. Časopis je partnerom České logistické asociace a spolupracuje s radom autorít z vysokých škôl i z praxe. Súčasťou je špecializovaný web a elektronický archív časopisu. viac technik_1611Technik Mesačník Technik prináša informácie o súčasných domácich i svetových trendoch v jednotlivých oboroch, a to s dôrazom na výrobu a prax. Informuje o posledných vedecko-technických trendoch, informačných technologiách, priemyslovom software, automatizácii, nových materiáloch, laserových technológiách a ich aplikácii do klasických oborov, ako sú obrábanie, povrchové úpravy, zváranie a iné. Súčasťou predplatiteľského servisu časopisu je elektronický newsletter a prístup ku špecializovaným informáciám a elektronickému archívu na webových stránkach Technik.iHNed.cz. viac odpady_1611Odpady Mesačník Odborný mesačník pre nakladanie s odpadmi, recyklačné technológie a ochranu životného prostredia. Informuje o situácii v odpadovom hospodárstve a subjektoch, ktoré v ňom pôsobia, o nových trendoch, technológiách a technických systémoch v ČR i v zahraničí. Prináša rozbory a komentáre k legislatíve, diskusie a skúsenosti z praxe. Pokrýva i súvisiace oblasti, ako sú manažérske environmentálne systémy, IPPC alebo informačné technológie. Súčasťou je okrem špecializovaného webu s elektronickým archívom časopisu tiež štrnásťdňový spravodajský newsletter s aktuálnym spravodajstvom z oblasti odpadov a životného prostredia. viac lesnicka_prace_1612Lesnická práce Mesačník Mesačník o problematike lesníckeho výskumu, lesného hospodárstva, technike na ťažbu dreva a ďalších otázkach lesníckej vedy a praxe. Vychádza už od roku 1922. viac psychologie_dnes_1611Psychologie dnes Mesačník Časopis o medziľudských vzťahoch, životnom štýle, spoločenských trendoch, o sebapoznaní a rozvoji osobnosti. Prináša články popredných odborníkov, rozhovory s kapacitami oboru z Česka i zo zahraničia, polemiky na aktuálne témy, rady pre partnerské vzťahy, výchovu i kariéru. Zaoberá sa prevenciou závislostí, výsledkami zaujímavých výskumov, sociálnou sférou a pod.Články viac elektro_1611Elektro Mesačník Mesačník zameraný na silnoprúdovú elektrotechniku v praxi. viac svetlo_1606Světlo Dvojmesačník Dvojmesačník o osvetľovacej technike. Skúsenosti a odporučenia pre prax svetelnej techniky a využitie svetla. viac cot_business_1611COT Business Mesačník Odborný mesačník pre profesionálov v cestovnom ruchu,ktorý informuje o aktualitách a nových trendoch zo všetkých segmentov cestovného ruchu, o sektore HORECA (hotelierstvo a gastronómia), o príjazdovom, výjazdovom a domácom cestovnom ruchu, kongresovej turistike, kúpeľníctve a doprave, normách a právnych predpisoch cestovného ruchu a o rozvoji regiónov a miest. viac energetika_1606Energetika Dvojmesačník Odborný dvojmesačník pre oblasť výroby elektrickej energie a tepla, ekonomika energetiky. viac hr_forum_1611HR forum Mesačník Mesačník pre všetkých, ktorí chcú dobre viesť druhých i sami seba. … nielen o riadení a rozvoji ľudských zdrojov – formou rozhovorov, príkladov dobrej praxe z Českej republiky, Európy i sveta, odborných pôvodných i prekladových materiálov, analýz a štúdií, tipov k ďalšiemu odbornému i osobnostnému rozvoju … ale o mnoho viac! Interaktívne médium v dvoch častiach – v tlačenej a online podobe (@ HR forum). viac kriminalistika_1603Kriminalistika Štvrťročník Štvrťročník pre kriminalistickú teóriu a prax. viac kriminalisticky_sbornik_1605Kriminalistický sborník Špeciál V časopise, ktorý vychádza 5 krát ročne sú uverejňované články z policajnej praxe (rozbory konkrétnych prípadov). Ďalej články o činnosti zahraničných policajných zborov a články zaoberajúce sa aktuálnymi problémami trestného práva, kriminalistiky a súvisiacich odborov (psychológia, viktimológia, súdne lekárstvo a pod.). viac
Strana 1 z 212