Predplatné časopisov na rok 2017

Už dvadsiaty piaty rok spoločnosť MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., zabezpečuje pre vás predplatiteľský servis. Za ten čas sme získali kvalitné know-how, vybudovali systém s moderným technickým zázemím a vlastnou dopravou periodík i zo zahraničia. Pripravujeme pre vás i časopisy v digitálnej verzii. Čitateľom na Slovensku sme za tie roky priniesli celý rad nových titulov, ktoré si obľúbili. Získali sme dôveru desiatok vydavateľských domov, uspokojili požiadavky niekoľko stotisíc predplatiteľov. V ponuke predplatného na rok 2018 sme pre vás pripravili viac ako 240 titulov českých a slovenských periodík zo všetkých oblastí a žánrov. Nájdete u nás časopisy odborné, časopisy pre deti a mládež, lifestylové časopisy, časopisy z oblasti informačných technológií, filmu, fotografie, hudby, military, letectva, automobilizmu, športu, zdravia, módy, ručných prác, kulinárstva, poľovníctva, rybárstva, chovateľstva, turistiky, cestovateľstva, fantasy, krížovkárstva a hádankárstva a mnohých ďalších. Preto neváhajte a
the_student_1701The Student Dvojmesačník Časopis The Student je jediný časopis na Slovensku zameraný na študentov a mladých ľudí. Časopis má za cieľ informovať, vzdelávať a inšpirovať k aktívnemu životnému štýlu. Časopis obsahuje rozhovor zo známou osobnosťou, základy financií pre mladých, študentský manuál, študijne pobyty, ako sa obliekať, novinky zo sveta technológií či nové knihy. viac Novinka eniologie_1610Eniologie člověka Štvrťročník Vědecko-odborný časopis Eniologie člověka si klade za cíl být komplexním zdrojem eniologických informací o člověku, o všech aspektech a sférách lidského života. Je to časopis o hmotné, duchovní, energetické a informační podstatě člověka, jejich jednotě, vzájemné závislosti, interakci a o vzájemných vlivech všech sfér společnosti, přírody, Vesmíru a člověka na jeho život, výchovu, výuku, zdraví, sociální, kulturní a duchovní postavení. Časopis zveřejňuje vědecké, teoretické, odborné, prakticko-metodické, technologické a vědecko-populární články, polemiky, rozhovory, kritické názory, recenze aj. z oblastí eniologie, enioanatomie, eniofyziologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, eniomedicíny a jiných oborů. K publikování jsou přijímány články eniologického charakteru z oblasti parapsychologie, psychotroniky, valeologie, duchovnosti člověka, holistické medicíny, zdravého způsobu života a jiných oblastí. Snahou je nabídnout prostor vědecké, odborné a také obeznámené veřejnosti pro publikování informací z těchto oborů, jež jsou dosud vědecky a odborně málo popsané a vyžadují ještě dlouhý, náročný, kritický a přesný vědecký výzkum. viac gender_1601Gender, rovné příležitosti, výzkum Dvakrát ročne Transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum je transdisciplinární odborný časopis genderových studií a feministické teorie. V časopise jsou publikovány jak původní, tak překladové stati, které uplatňují genderovou či feministickou analytickou perspektivu v oboru sociologie, filosofie, politologie, kulturních studií a dalších sociálních a humanitních vědách. viac xb1_1612XB-1 Mesačník Mesačník fantasy, sci-fi a hororu. Časopis XB-1 si kladie za cieľ prinášať svojim čitateľom predovšetkým kvalitné a pútavé kratšie príbehy z fantastického žánru a to všetko obohatené o informačný servis zameraný na aktuálne vydané knižné tituly, filmy a hry. viac prisne_tajne_1606Přísne tajné Dvojmesačník Prináša málo známe alebo úplne neznáme, novo sprístupnené, odhalené či objavené fakty. Snaží sa nahliadnuť do zákulisia historického diania. Zaujíma sa o vojny, jednotlivé významné bitky, armády, politické aféry, škandály, špionážne akcie, politické úklady a pikle, atentáty, prevraty a násilné puče, ale i o význačné objavy, priekopnícke a hrdinské činy, dejiny nášho prvého i druhého odboja a zápasu o demokraciu i o pozoruhodné osobnosti a nevšedné ľudské osudy. viac cesky_casopis_historicky_1603Český časopis historický Štvrťročník Ústredný historický časopis, založený v roku 1895, zverejňuje významné výsledky bádania o českých a svetových dejinách, materiálové štúdie, diskusie, recenzie i správy a prehľady o domácej i zahraničnej historiografickej produkcii. viac katolicky_tydenik_1651Katolický týdeník Týždenník Týždenník českých a moravských diecéz. viac mezinarodni_vztahy_1603Mezinárodní vztahy Štvrťročník Teoretický štvrťročník pre odbornú verejnosť. Nachádza pozitívny ohlas vo vedeckých ústavoch, univerzitách i odborných knižniciach. Mezinárodní vztahy publikujú na svojich stránkach články zaoberajúce sa teoretickými a praktickými aspektmi medzinárodných vzťahov, bezpečnostnou problematikou, globálnymi problémami i recenziami hlavných diel v týchto oblastiach. viac ros_chodes_1701Roš chodeš Mesačník Mesačník židovských náboženských obcí v ČR i na Slovensku. viac slovenske_dotyky_1611Slovenské dotyky Mesačník Kultúrno-spoločenský mesačník o česko-slovenských vzťahoch, dianí v SR a ČR, je určený Slovákom žijúcim v ČR. viac