Predplatné časopisov na rok 2017

Už dvadsiaty piaty rok spoločnosť MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., zabezpečuje pre vás predplatiteľský servis. Za ten čas sme získali kvalitné know-how, vybudovali systém s moderným technickým zázemím a vlastnou dopravou periodík i zo zahraničia. Pripravujeme pre vás i časopisy v digitálnej verzii. Čitateľom na Slovensku sme za tie roky priniesli celý rad nových titulov, ktoré si obľúbili. Získali sme dôveru desiatok vydavateľských domov, uspokojili požiadavky niekoľko stotisíc predplatiteľov. V ponuke predplatného na rok 2018 sme pre vás pripravili viac ako 240 titulov českých a slovenských periodík zo všetkých oblastí a žánrov. Nájdete u nás časopisy odborné, časopisy pre deti a mládež, lifestylové časopisy, časopisy z oblasti informačných technológií, filmu, fotografie, hudby, military, letectva, automobilizmu, športu, zdravia, módy, ručných prác, kulinárstva, poľovníctva, rybárstva, chovateľstva, turistiky, cestovateľstva, fantasy, krížovkárstva a hádankárstva a mnohých ďalších. Preto neváhajte a
mm_prumyslove_spektrum_1612MM Průmyslové spektrum Mesačník Technický mesačník špecializovaný na strojárstvo vychádzajúci v Českej republike od roku 1997. Prináša  informácie o súčasných domácich i svetových trendoch v jednotlivých odvetviach odboru s dôrazom na výrobu a prax. Ďalšími okruhmi záujmu sú posledné novinky vedecko-technického výskumu, otázky súvisiace s riadením a financovaním priemyselných podnikov, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, recenzie, informácie o veľtrhoch a výstavách, technické zaujímavosti a podobne. viac psychologie_pro_praxi_1601Psychologie pro praxi Vychádza 2x ročne Časopis nadväzujúci na Psychológiu v ekonomickej praxi, uznávané odborné periodikum vydávané Univerzitou Karlovou už 43 rokov. Publikované sú tu pôvodné príspevky z psychológie i príbuzných vedných disciplín. Preferované sú odbory: psychológia pedagogická a školská, psychológia práce a organizácie, psychológia sociálna a vývojová, psychológia zdravia a klinická psychológia. Nový časopis vychádza 2 krát ročne a obohacuje existujúci záber aj o príspevky, ktoré sa zaoberajú štúdiom psychologických tém v rámci rôznych aplikovaných oblastí či naprieč kultúrami. viac scientific_american_1607Scientific American Iná periodicita Časopis o aplikáciách najnovších vedeckých poznatkov v priemysle, medicíne, doprave, komunikačných technológiách a o dopadoch vedy a techniky na ekonomiku spoločnosti. Časopis predstavuje novinky z vedy a techniky tak, aby bol zaujímavý aj pre absolventov univerzít, ale prístupný už pokročilejším študentom stredných škôl. viac socialni_sluzby_1612Sociální služby Mesačník Tento odborný mesačník je najrozšírenejším periodikom v oblasti sociálnych služieb v Českej republike. Je určený všetkým, ktorí pracujú v sociálnych službách alebo sa o ne zaujímajú. Je distribuovaný odberateľom z radov zriaďovateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, miest, obcí, krajov a univerzít v Českej republike a na Slovensku. viac sociologicky_casopis_1604Sociologický časopis Dvojmesačník Odborový impaktovaný dvojmesačník vychádzajúci v českom a anglickom jazyku, prinášajúci najnovšie poznatky z odboru sociológie, sociologickej teórie a metodológie, výsledky a interpretácie sociologických výskumov. viac technicky_tzdenik_1624Technický týdeník Dvojtýždenník Dvojtýždenník prináša aktuality a trendy z oblasti strojárstva, robotiky, elektroniky a rad ďalších technických zaujímavostí. viac vytapeni_vetrani_instalace_1605Vytápění, větrání, instalace Iná periodicita Časopis je určený pracovníkom, zaoberajúcim sa zariadeniami techniky prostredia, prináša informácie projektantom, investorom, konštruktérom, energetikom v priemyselných závodoch, montážnym a inštalačným technikom, podnikateľom, výrobcom, prevádzkovým technikom, pracovníkom odborných aj vysokých škôl, orgánom štátnej správy. Vychádza 5 krát ročne a je určený aj tým, ktorí chcú byť informovaní o možnostiach, metódach a spôsoboch zlepšovania pohody svojho osobného i pracovného prostredia. viac
Strana 2 z 212