Predplatné časopisov na rok 2017

Už dvadsiaty piaty rok spoločnosť MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., zabezpečuje pre vás predplatiteľský servis. Za ten čas sme získali kvalitné know-how, vybudovali systém s moderným technickým zázemím a vlastnou dopravou periodík i zo zahraničia. Pripravujeme pre vás i časopisy v digitálnej verzii. Čitateľom na Slovensku sme za tie roky priniesli celý rad nových titulov, ktoré si obľúbili. Získali sme dôveru desiatok vydavateľských domov, uspokojili požiadavky niekoľko stotisíc predplatiteľov. V ponuke predplatného na rok 2018 sme pre vás pripravili viac ako 240 titulov českých a slovenských periodík zo všetkých oblastí a žánrov. Nájdete u nás časopisy odborné, časopisy pre deti a mládež, lifestylové časopisy, časopisy z oblasti informačných technológií, filmu, fotografie, hudby, military, letectva, automobilizmu, športu, zdravia, módy, ručných prác, kulinárstva, poľovníctva, rybárstva, chovateľstva, turistiky, cestovateľstva, fantasy, krížovkárstva a hádankárstva a mnohých ďalších. Preto neváhajte a
mezinarodni_vztahy_1603Mezinárodní vztahy Štvrťročník Teoretický štvrťročník pre odbornú verejnosť. Nachádza pozitívny ohlas vo vedeckých ústavoch, univerzitách i odborných knižniciach. Mezinárodní vztahy publikujú na svojich stránkach články zaoberajúce sa teoretickými a praktickými aspektmi medzinárodných vzťahov, bezpečnostnou problematikou, globálnymi problémami i recenziami hlavných diel v týchto oblastiach. viac mm_prumyslove_spektrum_1612MM Průmyslové spektrum Mesačník Technický mesačník špecializovaný na strojárstvo vychádzajúci v Českej republike od roku 1997. Prináša  informácie o súčasných domácich i svetových trendoch v jednotlivých odvetviach odboru s dôrazom na výrobu a prax. Ďalšími okruhmi záujmu sú posledné novinky vedecko-technického výskumu, otázky súvisiace s riadením a financovaním priemyselných podnikov, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, recenzie, informácie o veľtrhoch a výstavách, technické zaujímavosti a podobne. viac model_hobby_magazin_1612Model hobby magazín Mesačník Modelársky mesačník zameraný na stavbu rádiom riadených modelov lietadiel, lodí, automobilov. viac motocykl_1612Motocykl Mesačník Kvalitný celofarebný mesačník určený všetkým priaznivcom jednej stopy, obľúbený aj medzi profesionálmi motocyklového sveta. Nesmie chýbať žiadnemu motorkárovi či motocyklovému nadšencovi. Časopis prináša informácie o nových modeloch motocyklov, testoch aj technike a motocyklovom športe. viac obchodnepravni_revue_1611Obchodněprávní revue Mesačník Mesačník zameraný na analýzy, ktoré postihujú vzájomné súvislosti obchodného zákonníku a zákonov upravujúcich oblasť finančných trhov a ďalšími súvisiacimi predpismi a príspevkami upozorňujúcimi na aplikačné problémy zo súdnej praxe. viac pravni_rozhledy_1622Právní rozhledy Dvojtýždenník Odborný právnický dvojtýždenník pre advokátov, sudcov a pracovníkov legislatívy ČR. viac soudni_rozhledy_1611Soudní rozhledy Mesačník Mesačník českej, zahraničnej a európskej judikatúry pre sudcov, advokátov. viac trestnepravni_revue_1611Trestněprávní revue Mesačník Mesačník venovaný trestnému právu v ČR. viac papousci_1605Papoušci Dvojmesačník Tento dvojmesačník je jediným českým špecializovaným periodikom, ktorý je zameraný na všetky udalosti, ktoré sú spojené so svetom papagájov. Rubriky sa zaoberajú chovom, chovateľským zariadením, ručným odchovom, chovom mutácií, veterinárnou medicínou, ale nájdete tu aj články o papagájoch – domácich miláčikoch, informácie o živote vo voľnej prírode alebo referencie o činnostiach nadácií, ktoré podporujú projekty na ochranu papagájov na celom svete. viac pilot_1611Pilot Mesačník V mesačníku nájdete prevažne zaujímavosti a reportáže zamerané na ultraľahké lietanie, paragliding, závesné lietanie a ostatné odbornosti združené LAA ČR. Nezanedbateľnou úlohu hrá pri vzdelávaní a informovanosti pilotov a priaznivcov lietania. Kvalita, pestrosť, úzka špecializácia a veľké množstvo čitateľov – to sú najväčšie prednosti časopisu Pilot. viac pravnik_1612Právník Mesačník Tento odborný mesačník je výrazne teoretický, čím sa odlišuje od zhruba 28 právnických časopisov, ktoré dnes na území bývalého Československa vychádzajú a z ktorých väčšina je zameraná veľmi prakticky (pre advokátov, sudcov, prokurátorov, notárov a pod). Právnik sa zameriava predovšetkým na hlbšiu teoretickú analýzu súčasného zákonodarstva a jeho hodnotenie a prináša odborne zdôvodnené námety k tvorbe práva a jeho rekodifikácii. Ďalej sa zaoberá otázkami teórie a filozofie práva, právnych dejín a teórie jednotlivých právnych odvetví. Značnú pozornosť venuje právu Európskej únie. viac psychologie_pro_praxi_1601Psychologie pro praxi Vychádza 2x ročne Časopis nadväzujúci na Psychológiu v ekonomickej praxi, uznávané odborné periodikum vydávané Univerzitou Karlovou už 43 rokov. Publikované sú tu pôvodné príspevky z psychológie i príbuzných vedných disciplín. Preferované sú odbory: psychológia pedagogická a školská, psychológia práce a organizácie, psychológia sociálna a vývojová, psychológia zdravia a klinická psychológia. Nový časopis vychádza 2 krát ročne a obohacuje existujúci záber aj o príspevky, ktoré sa zaoberajú štúdiom psychologických tém v rámci rôznych aplikovaných oblastí či naprieč kultúrami. viac rc_modely_1612RC Modely Mesačník Mesačník o rádiom riadených leteckých, lodných a automobilových modeloch. viac receptar_1612Receptář Mesačník Mesačník zameraný na čitateľov so širokým spektrom koníčkov – záhradkárov, kutilov, chovateľov, chalupárov a milovníkov ručných prác. viac recepty_prima_napadu_1612Recepty prima nápadů Mesačník Mesačník pre všetkých kutilov, záhradkárov, architektov-amatérov a ďalších je tu časopis, voľne nadväzujúci na program Receptář prima nápadů televízie Prima. viac nova_regena_1612Nová Regena Mesačník Nezávislý mesačník, ktorý prináša informácie a zaujímavosti o zdraví tela i duše, z oblastí alternatívneho liečenia, psychológie a ďalších veľmi zaujímavých tém. viac akustika_1609AKUSTIKA Dvakrát ročne Akustika je odborný časopis o akustike a vibráciách. Publikujú v ňom odborníci z oblasti akustiky z Čiech a aj zo zahraničia. Časopis vychádza dvakrát ročne (máj – september). viac revi_16105REVI Štvrťročník Štvrťročník o lietadlách a letcoch. viac ros_chodes_1701Roš chodeš Mesačník Mesačník židovských náboženských obcí v ČR i na Slovensku. viac rybarstvi_1612Rybářství Mesačník Mesačník zameraný na športový rybolov, život okolo vody a životné prostredie. viac