Predplatné časopisov na rok 2017

Už dvadsiaty piaty rok spoločnosť MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., zabezpečuje pre vás predplatiteľský servis. Za ten čas sme získali kvalitné know-how, vybudovali systém s moderným technickým zázemím a vlastnou dopravou periodík i zo zahraničia. Pripravujeme pre vás i časopisy v digitálnej verzii. Čitateľom na Slovensku sme za tie roky priniesli celý rad nových titulov, ktoré si obľúbili. Získali sme dôveru desiatok vydavateľských domov, uspokojili požiadavky niekoľko stotisíc predplatiteľov. V ponuke predplatného na rok 2018 sme pre vás pripravili viac ako 240 titulov českých a slovenských periodík zo všetkých oblastí a žánrov. Nájdete u nás časopisy odborné, časopisy pre deti a mládež, lifestylové časopisy, časopisy z oblasti informačných technológií, filmu, fotografie, hudby, military, letectva, automobilizmu, športu, zdravia, módy, ručných prác, kulinárstva, poľovníctva, rybárstva, chovateľstva, turistiky, cestovateľstva, fantasy, krížovkárstva a hádankárstva a mnohých ďalších. Preto neváhajte a
chatar_chalupar_1612Chatař & chalupář Mesačník Mesačník obsahujúci články o bývaní na vidieku, rady pre chatárov a chalupárov. Časopis tiež reaguje na súčasný postup modernej techniky smerom k dedinskému bývaniu a zmene životného štýlu. Nové druhy športov a využitie voľného času ako cykloturistika, vodné športy dostávajú v časopisy adekvátny priestor. viac psi_kusy_1701Psí kusy Mesačník Mesačník sa snaží prinášať vysoko odborné informácie, ale chce zaujímavou a prístupnou formou svojich čitateľov informovať o potrebách ich miláčikov, ich vlastnostiach, schopnostiach, problémoch i radostiach. Okrem toho, že chce byť radcom a pomocníkom, prináša najrôznejšie zaujímavosti, prekvapujúce zážitky a životné príbehy psov a ich majiteľov. Súčasťou je i prehľadný informačný servis. viac energetika_1606Energetika Dvojmesačník Odborný dvojmesačník pre oblasť výroby elektrickej energie a tepla, ekonomika energetiky. viac era21_1606ERA 21 Dvojmesačník Dvojmesačník je nezávislým zdrojom informácií pre všetkých, ktorí sa zaoberajú architektúrou a staviteľstvom. Prezentuje architektúru v spoločenských, kultúrnych, ekonomických a politických úvislostiach, reflektuje na zaujímavé témy, prináša rozhovory so zaujímavými osobnosťami. viac fauna_1612Fauna Mesačník Vychádza od roku 1990, keď vznikol ako inzertný časopis pre chovateľov. Tento dvojtýždenník sa venuje chovateľským  odbornostiam od  bezstavovcov cez plazy, okrasné vtáctvo, holuby, psy, mačky, králiky, drobné cicavce až po kone a hospodárske zvieratá. Hlavným cieľom je účinná chovateľská inzercia – sprostredkovanie predaja a nákupu zvierat, krmív, chovateľských potrieb, služieb a informácií o konaní výstava trhov. Fauna je prevažne čitaľským časopisom to znamená, že zverejňuje najmä chovateľské skúsenosti čitateľov. viac freundschaft_1604_1FREUNDSCHAFT Mesačník Mesačník určený každému, kto sa učí nemecky. Každé číslo je pripravované na vysokej profesionálnej úrovni a na základe aktuálnych informácií z oblasti jazykovedy, reálií, kultúry, techniky atď., v spolupráci s českými a nemeckými odborníkmi a inštitúciami (napr. Katedrou germanistiky FF Univerzity Karlovy, či Goetheho inštitútom). viac vesmir_1612Vesmír Mesačník Prírodovedecký mesačník so zaujímavosťami z vedy a techniky, prírody, ekológie. viac a_radio_prakticka_elektronika_1612A Radio Praktická elektronika Mesačník Mesačník o praktickej elektronike, rádioamatérstve a počítačoch. viac harmonie_1612Harmonie Mesačník Mesačník určený pre záujemcov o vážnu hudbu. Nájdete tu recenzie nových albumov od českých o zahraničných vydavateľov, rozhovory s poprednými interpretmi vážnej hudby i hodnotenie koncertov. viac nase_kocky_1612Naše kočky Mesačník Časopis pre chovateľov a milovníkov mačiek Naše kočky Vám každý mesiac prináša články európskych odborníkov zo všetkých oblastí chovu mačiek. V časopise Naše kočky dostanete kvalifikovanú odpoveď na všetko, čo Vás zaujíma o plemenách mačiek, nových poznatkoch veterinárnej medicíny, výžive, výstavách doma i zahraničí, činnosti všetkých organizácií chovateľov mačiek v ČR a o nových knihách. viac svet_koni_1606Svět koní Dvojmesačník Dvojmesačník pre všetkých malých i veľkých milovníkov koní. V časopise nájdete množstvo farebných fotografií, aktualít, zaujímavostí, článkov týkajúcich sa zdravia koní a pod. viac svet_psu_1612_1Svět psů Mesačník Medzinárodný kynologický časopis Vám každý mesiac prináša články európskych odborníkov zo všetkých oblastí kynológie. V časopise nájdete kvalifikovanú odpoveď na všetko čo Vás zaujíma o chove, výchove, jednotlivých plemenách, nových poznatkoch veterinárnej medicíny a vedy, výstavách doma i v zahraničí, činnosti FCI, ČMKU a nových knihách. viac hr_forum_1611HR forum Mesačník Mesačník pre všetkých, ktorí chcú dobre viesť druhých i sami seba. … nielen o riadení a rozvoji ľudských zdrojov – formou rozhovorov, príkladov dobrej praxe z Českej republiky, Európy i sveta, odborných pôvodných i prekladových materiálov, analýz a štúdií, tipov k ďalšiemu odbornému i osobnostnému rozvoju … ale o mnoho viac! Interaktívne médium v dvoch častiach – v tlačenej a online podobe (@ HR forum). viac hudebni_rozhledy_1612Hudební rozhledy Mesačník Mesačník je  členom Asociácie hudobných umelcov a vedcov, vychádza nepretržite a pod rovnakým názvom od roku 1948. Jeho základná koncepcia, v ktorej duchu žiadny iný časopis v Českej republike nepôsobí, vychádza zo snahy informovať prostredníctvom popredných českých muzikológov a publicistov čo najširší okruh čitateľov (profesionálov aj amatérov) o najvýznamnejších hudobných udalostiach z oblasti klasiky, organizovaných v celej Českej republike a výberovo aj v zahraničí. viac joga_dnes_1701Joga dnes Dvojmesačník Prvý český dvojmesačník o joge a  životnom štýle. viac katolicky_tydenik_1651Katolický týdeník Týždenník Týždenník českých a moravských diecéz. viac kriminalistika_1603Kriminalistika Štvrťročník Štvrťročník pre kriminalistickú teóriu a prax. viac kriminalisticky_sbornik_1605Kriminalistický sborník Špeciál V časopise, ktorý vychádza 5 krát ročne sú uverejňované články z policajnej praxe (rozbory konkrétnych prípadov). Ďalej články o činnosti zahraničných policajných zborov a články zaoberajúce sa aktuálnymi problémami trestného práva, kriminalistiky a súvisiacich odborov (psychológia, viktimológia, súdne lekárstvo a pod.). viac krizovka_a_hadanka_1625Křížovka a hádanka Dvojtýždenník Dvojtýždenník pre vášnivých riešiteľov krížoviek, rébusov a hádaniek. viac panorama_krizovek_1612Panoráma křížovek Mesačník Mesačník pre vášnivých lúštiteľov krížoviek, osemsmeroviek a rébusov. viac